onsdag 8 oktober 2008

Hur man ser kamerans bilder i en TV hemma

Kamera - TV kabeln finns oftast med när du köpte kameran (kallas ibland AV kabel) I ena ändan är det en gul phonokontakt (Gult är färgen för video)

Om din TV inte har en gul phonoingång måste du köpa en scart-phono adapter.

En scart är den platta kontakten som oftast finns mellan TV och DVD eller Video

På TVns baksida brukar det stå AV - det kan finnas flera AV ingångar - de heter de AV1 AV2 etc

På din kamera brukar det finns en utgång som heter video.

1. Koppla in AV-kabeln mellan kamera och TV. OBS! Om du använder en scartadapter kolla att adapter står på In.

2. Koppla först in kontakter innan du sätter på TV och Kamera.
Om du har en modern TV kommer TVn att själv hitta kameran (dvs om din TV hittar en
DVD/Video automatiskt)

3. Annars så måste du på fjärrkontrollen trycka på AV.
OBS har du flera SCART ingångar på din TV måste du leta rätt AV kontakt via
fjärrkontrollen)

Istället för att se dina fotografier i displayen på digitalkamerans baksida kan du se dem i TVn.

Vissa digitalkameror är "slimmade" dvs man tagit bort kontakterna för att spara utrymme och istället skickat med en "dockningstation" eller ”USB vagga”med videokontakt på.

TV SYSTEM
Europa har ett TV system som heter PAL. USA /Canada har ett system som heter NTSC
Om du har videokasset från USA går den inte att visa i Sverige (om inte din TV klarar både PAL och NTSC)

Om du har otur kan din kamera skicka ut en NTSC Videosignal och din TV klarar bara av
PAL.

På en del kameror kan du välja mellan PAL och NTSC